Regulamin

Termin oraz cena wykonania usługi są ustane indywidualnie z klientem.

Zaliczka wykonania usługi jest pobierana z góry.

W razie nieodebrania sprzętu w ciągu 90dni od zawiadomienia o wykonaniu usługi
będzie naliczana opłata magazynowania w wysokości 10zł /brutto za dobę.

Bez dokonania zapłaty towar naprawiony nie zostanie wydany.

Krawcowa może odmówić wykonania usługi z przyczyn technicznych.

Reklamacje uwzględniane są do siedmiu dni